ما هرچه دویدیم به مقصد نرسیدیم×××× از عشق به جز مزه ی تلخش نچشیدیم

عکس های بز

+ نوشته شده در  یکشنبه ششم بهمن 1392ساعت 13:26  توسط محمد حسین کریمی  | 

همه  بندیر بهارن و مو  بندیر  تنم         همه پیر روزگارن مو یکی پیر تنم

تو کله ی قهله سفیدی ومو وامونده نفس   من او ره گلسونی نودهسیر تنم

تو صیادی من کهله که سرونم بهسه    مو هم او تیله تهی بیخبر وو تیر تنم

تو مث او کهره شکالی که نچردیی هنی    همه کهکلور زردن ومو جاشیر تنم

قسم وو پیراحمه جونی ار و او دیر تنم   ار قبولت و سگی بو سگ دم پیر تنم

سرشو تا دم وصب تیک وتیم نیروه سیت   همه شو یاد تو من رهته و او ویر تنم

                                                                 اردلان کریمی

+ نوشته شده در  یکشنبه ششم بهمن 1392ساعت 12:6  توسط محمد حسین کریمی  | 

شربتین بارون  نوراباد  دیدم دوش  وخو           آسمونش  پر و او اورل بزن  دیدم ونو

آسمون مث ناربونی جومه دردبی وسر     تکتک بارون چه خش مث دون نار اینداخت ولو

ورکشیدبی یه اوری پشت او که شانشین   اور هم وو اورل شکم پر بی نه وی اورل مزو

هی چه خش ایزه وشونه بهسبی وی غرتراق   سیل وره افتاسبی تاصب من شهرمون ورو

وو مصیری تا و او گلگون دری تا دشترز            مورکی تا سهلکی وو مرغ میشون تا گرو

یک بهاری خش درومه پشت او بد سالکو         دس ودس یک دادبیدن خوش گندمزار وجو

مردمم سال وی خشی کم دیدبیدن وی حیات   شوخشی بی وی دلم گفتم که ارمونم وخو

اردلان من شهر خت ار باد وبارونم نیا        بهضه ای غربت که ویسی دیر و دی و دیر و بو

                                                                            اردلان کریمی


+ نوشته شده در  یکشنبه ششم بهمن 1392ساعت 11:40  توسط محمد حسین کریمی  | 

+ نوشته شده در  شنبه پنجم بهمن 1392ساعت 19:30  توسط محمد حسین کریمی  | 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم مهر 1392ساعت 12:17  توسط محمد حسین کریمی  | 

 

 

خری آمد بسوی مادر خویش            بگفت مادر چرا رنجم دهی پیش

برو امشب برایم خواستگاری            اگر تو بچه ات را دوست داری

خر مادر بگفتا ای پسر جان              تو را من دوست دارم بهتر از جان

زبین این همه خرهای خوشگل        یکی را کن نشان چون نیست مشکل

خرک از شادمانی جفتکی زد           کمی عرعر نمود و پشتکی زد

بگفت مادر به قربان نگاهت              به قربان دو چشمان سیاهت

خر همسایه را عاشق شدم من       به زیبایی نباشد مثل او زن

بگفت مادر برو پالان به بر کن          برو اکنون بزرگان را خبر کن

به آداب و رسومات زمانه                 شدند داخل به رسم عاشقانه

دو تا پالان خریدند پای عقدش          یه افسار طلا با پول نقدش

خریداری نمودند یک طویله              همانطوری که رسم است در قبیله

خر عاقد کتاب خود گشایید             وصال عقد ایشان را نمایید

دوشیزه خرخانم- آیا رضایی؟           به عقد این خر خوش تیپ  در آیی؟

یکی از حاضرین گفتا به هاره        عروس خانم برفته گل بیاره

برای بار سوم خر بپرسید               خر خانم سرش  یکباره جنبید

خران عرعر کنان شادی نمودند        به یونجه کام خود شیرین نمودند

به امید خوشی و شادمانی            برای این دو خر در زندگانی


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم دی 1388ساعت 9:14  توسط محمد حسین کریمی  | 

 

+ نوشته شده در  شنبه سیزدهم تیر 1388ساعت 15:41  توسط محمد حسین کریمی  | 

بنازم به بزم محبت که آنجا       گدایی به شاهی مقابل نشیند

آبي تر از آنيم كه بي رنگ بميريم

از شيشه نبوديم كه با سنگ بميريم

 گویند خدا همیشه با ماست/ای غم نکند خدا تو باشی

 کاش معشوق زعاشق طلب جان میکرد/

تا که هر بی سر و پایی نشود یار کسی

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم خرداد 1388ساعت 0:28  توسط محمد حسین کریمی  | 

حقیقت را مییتوان خم کرد اما نمیتوان شکست

***

عاشقان راخوشدلی تقدیر نیست/

باچنین تقدیر بد تدبیر نیست

***

من خستگی را خسته میکنم

***

عشق معمولاً یک نوع عذاب است امّا

محروم بودن از ان مرگ است

 نگاه ساکت باران به روی صورتم دزدانه میلغزد/ولی یاران نمدانند که من

دریایی از دردم به ظاهر گرچه میخندم ولی اندرسکوتی تلخ میگریم/

زندگی زندان سرد کینه هاست/

من گریزانم از این زندان که نامش زندگیست

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم خرداد 1388ساعت 21:12  توسط محمد حسین کریمی  | 

من که میدانم شبی عمرم به پایان می رسد    

 نوبت خاموشی من سهل و آسان می رسد

 من که می دانم که تا سرگرم بزم هستی ام

 مرگ ویرانگر چه بی رحم و شتابان می رسد

من که میدانم به دنیا اعتباری نیست نيست

بین مرگ و آدمی قول و قراری نیست نيست

من که میدانم عجل ناخونده و بیدادگر

سر زده میاید و راه فراری نیست نیست

     پس چرا عاشق نباشم

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم آذر 1387ساعت 11:37  توسط محمد حسین کریمی  | 

عشایر کوچ نشین ایل قشقایی- اقلید فارس
+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام آبان 1387ساعت 13:10  توسط محمد حسین کریمی  | 

ممسنی
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم مهر 1387ساعت 20:58  توسط محمد حسین کریمی  | 

ممسنی 
+ نوشته شده در  پنجشنبه هجدهم مهر 1387ساعت 14:47  توسط محمد حسین کریمی  | 

 نامه عاشقانه شایان

+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم شهریور 1387ساعت 9:35  توسط محمد حسین کریمی  | 

 

مو کییم عاشق قدتم  تو سفیددار منی       مو چویل من کوه یم گل بی خار منی

تو شرینی مووعشق تو ندارم طاقت        مو  کر تیشه ودهسم  تو نگهدار منی

مو  گرفتار  مریض  تییل  کال  تنم         تو  دوایی  س  زخم  دل  بیمار منی

دمه سب مال  دلم بار کنوننش  بییه         تا  پسینی  برسه  شمع شب  تار منی

اگه فرهای کلو وابی وعشق شیرین         موکه دونم که تو هم یار وفا دار منی

تیششه ایدزمو ایروم  وو قلعه سفید         ایزنم نقش من  نقش  که تو یار  منی

                                                        شعر (داراب وحید)

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم اردیبهشت 1387ساعت 21:18  توسط محمد حسین کریمی  | 

+ نوشته شده در  پنجشنبه پنجم اردیبهشت 1387ساعت 15:49  توسط محمد حسین کریمی  |